Nieuwe vragenlijst: OPV

29-06-2022

We hebben een nieuwe vragenlijst vrijgegeven binnen ons platform. Het betreft de Ontwikkelingsprofiel Vragenlijst (OPV). Deze vragenlijst richt zich op de psychodynamische aspecten van iemands huidige functioneren.

De OPV brengt zowel de adaptieve aspecten van het functioneren in kaart als ook de disadaptieve patronen in het voelen, denken en handelen, zoals deze zich uiten op verschillende levensgebieden. De vragenlijst bestaat uit 108 stellingen waarbij men uit vier antwoordmogelijkheden kan kiezen. De items worden gescoord van 0 tot 3. De OPV genereert scores over negen Ontwikkelingsniveaus: drie adaptieve niveaus (Individuatie, Verbondenheid, Generativiteit/Rijpheid) en zes disadaptieve ontwikkelingsniveaus (Structuurloosheid, Fragmentatie, Egocentriciteit, Afhankelijkheid, Verzet, Rivaliteit).