Nieuwe vragenlijsten: ADAPT, FEEL KJ, SRS-A en CDI-2

05-12-2023

We hebben vier nieuwe vragenlijsten van Hogrefe vrijgegeven binnen ons platform. Het betreft de Vragenlijst voor adaptief gedrag (ADAPT), Vragenlijst over emotieregulatie bij kinderen en jongeren (FEEL KJ), Social Responsiveness Scale – Adult version (SRS-A) en de Child Depression Inventory-2 (CDI-2).

ADAPT
De ADAPT is een observatievragenlijst om adaptieve vaardigheden van volwassenen (16+) in kaart te brengen. De vragenlijst wordt ingevuld door een (volwassen) informant die goed zicht heeft op de vaardigheden van de cliënt. De ADAPT meet vaardigheden die belangrijk zijn voor het (onafhankelijk) functioneren in onze maatschappij, zoals vaardigheden op het gebied van persoonlijke hygiëne, sociale contacten of het omgaan met geld en post.

Het inzetten van de ADAPT kan verschillende doelen dienen:

  • Een indicatie krijgen van de ernst van een verstandelijke beperking
  • Een sterkte-zwakteanalyse maken van de vaardigheden van de cliënt
  • Een inschatting maken van de ondersteuningsbehoeften
  • Als evaluatie-instrument bij het trainen van vaardigheden

FEEL KJ
De FEEL KJ is een  instrument waarmee de strategieën die een kind of jongere (8-18 jaar) gebruikt om zijn/haar emoties te reguleren in kaart kunnen worden gebracht. De resultaten bieden aanwijzingen voor het opstellen van een individueel behandelingsplan of kunnen dienen om het resultaat van een interventie- of therapieverloop te evalueren. De FEEL-KJ geeft scores voor 15 emotieregulatiestrategieën, die worden onderverdeeld in drie categorieën: adaptieve strategieën, maladaptieve strategieën en externe regulatiestrategieën.

Er zijn twee versies van de FEEL KJ beschikbaar: een zelfrapportagevragenlijst en een ouderrapportagevragenlijst.

SRS-A
De SRS-A is een vragenlijst om de verschillende dimensies van interpersoonlijk gedrag, communicatie en rigide, repetitief gedrag en interesses te bepalen, die kenmerkend zijn voor autismespectrumstoornissen (ASS). Dankzij de korte afnameduur en een hoog onderscheidend vermogen is de SRS-A zeer geschikt als screeningsinstrument. Mits aangevuld met andere gegevens is het bovendien een goed hulpmiddel bij het stellen van klinische diagnoses.

Er zijn twee versies van de SRS-A beschikbaar: een zelfrapportagevragenlijst en een informantenlijst. De zelfrapportagevragenlijst is geschikt voor volwassenen. De informantenlijst is geschikt voor een informant die goed op de hoogte is van het actuele gedrag en de ontwikkelingsgeschiedenis van de volwassene, waarover de vragenlijst wordt ingevuld.

CDI-2
De CDI-2 is een vragenlijst, die snel en efficiënt in kaart brengt of en in welke mate het kind een risico heeft om de diagnose depressie te krijgen. De CDI-2 geeft ook een indicatie van de ernst van de symptomen. De vragenlijst is geschikt om de mate van depressieve symptomen te meten in niet-klinische en in klinische populaties. Ook is de CDI-2 sensitief genoeg om behandeleffecten te meten en om bijvoorbeeld bij ROM-metingen toe te passen.

Er zijn twee versies van de CDI-2 beschikbaar: een zelfrapportagevragenlijst en een informantenlijst. De informantenlijst voor ouders kan gecombineerd en vergeleken worden met de CDI-2 zelfrapportagelijst, die door het kind of de jeugdige zelf wordt ingevuld.

Licentieovereenkomst met Hogrefe
Om gebruik te kunnen maken van de vragenlijsten van Hogrefe Uitgevers dien je eenmalig een kosteloze licentieovereenkomst aan te vragen via administratie@hogrefe.nl. Functioneel werkt dan alles hetzelfde als bij andere vragenlijsten.