Aanbod geestelijke gezondheidszorg

Psychische problemen komen veel voor. Meer dan 40 procent van de Nederlandse bevolking krijgt in zijn of haar leven te maken met een psychische stoornis. E-mental health wordt gezien als één van de oplossingen om de zorg in Nederland te verbeteren en toekomstbestendig te maken. Maar wat is e-mental health eigenlijk? Welke mogelijkheden biedt het en welke wet- en regelgeving is van toepassing?

Vragenlijsten

Binnen Embloom heb je de beschikking over een grote verscheidenheid aan Nederlandstalige en Engelstalige vragenlijsten. Je zet één of meerdere vragenlijsten eenvoudig klaar via het platform. De cliënt ontvangt vervolgens een e-mail met een directe link naar de digitale vragenlijst. Wanneer de vragenlijst is ingevuld door de cliënt, kun je direct de antwoorden en scores inzien. Scores worden automatisch berekend. Vaak zijn er verschillende normgroepen beschikbaar waaruit je kunt kiezen, zodat direct inzichtelijk is hoe de cliënt ten opzichte van deze normgroep scoort. De resultaten worden weergegeven in tabel- en grafiekvorm, zodat deze gemakkelijk kunnen worden geïnterpreteerd. Met behulp van de rapportagefunctie kun je daarnaast ook scorestatistieken exporteren per vragenlijst gedurende een bepaalde tijdsperiode.

Binnen ons platform zijn vragenlijsten voor de volgende doeleinden beschikbaar:

Diagnostiek

Ter ondersteuning van de diagnostiek kunnen zorgverleners gebruikmaken van algemene klachtenlijsten of specialistische vragenlijsten. Embloom beschikt over een groot aantal van deze digitale vragenlijsten.

Triage-instrumenten

Met behulp van triage-instrumenten, ook wel beslisondersteuners of screeningsvragenlijsten genoemd, worden aard, ernst, risico, complexiteit en beloop van psychische klachten in kaart gebracht.

We hebben ons eigen triage-instrument ontwikkeld: de TeleScreen. De TeleScreen is een zelfrapportagevragenlijst die screent op de belangrijkste psychiatrische aandoeningen en andere problemen die een reden voor zorg kunnen zijn. Aan de hand van de antwoorden van de cliënt worden indicaties gegenereerd en er komt een echelonadvies uit. Conclusies kunnen binnen Embloom met behulp van een verslaggenerator worden samengevat in een standaard verslag of een verwijsbrief. Deze kan dan via ZorgMail worden verstuurd naar een extern EPD of HIS.

Routine Outcome Monitoring

Het Embloom platform biedt verschillende vragenlijsten die ingezet kunnen worden ten behoeve van Routine Outcome Monitoring (ROM). Als dezelfde vragenlijst meerdere keren wordt afgenomen, worden automatisch de verschilscores berekend. Ook wordt op basis van de reliable change de kwalificatie van de verandering aangegeven, bijvoorbeeld ‘herstel’ of ‘terugval’. Deze resultaten zijn gemakkelijk te interpreteren door de grafische weergave.

Cliënttevredenheid

Embloom beschikt over verschillende vragenlijsten om de cliënttevredenheid te meten. De meest bekende is de Consumer Quality Index (CQi). Ook kunnen zorgaanbieders die het Keurmerk Basis GGZ hebben aangevraagd, de schaalscore ‘Samen Beslissen’ van de CQi bij KiBG aanleveren. Voor kinderen en jeugdigen bieden wij ook verschillende cliënttevredenheidsvragenlijsten, zowel zelf-invullijsten als informantenvragenlijsten.

Educatie

Mensen met psychische problemen staan vaak onder grote spanning. Dit maakt het voor hen moeilijk om informatie op te nemen. Cliënten vergeten vaak informatie die hen in de behandelkamer is verteld. Embloom heeft hoogwaardig videomateriaal en makkelijk leesbare teksten ontwikkeld met informatie over de meest voorkomende stoornissen, behandelmethoden en andere belangrijke onderwerpen. Ook de tekst van de video kan nagelezen worden.

Hierbij hebben wij samengewerkt met verschillende uitgevers en experts uit het veld. Cliënten kunnen met behulp van psycho-educatie in hun vertrouwde omgeving informatie inwinnen, op het moment dat het hen uitkomt en zij kunnen de informatie zo vaak bekijken als nodig is. Hierdoor ontstaat in de behandelkamer ruimte voor verdieping.

Oefeningen

De inzet van oefeningen vormt een belangrijk onderdeel binnen de meeste behandeltrajecten. Embloom heeft een groot aantal oefeningen van de belangrijkste therapiescholen gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld binnen het platform.

Het gaat hier om oefeningen uit de Cognitieve Gedragstherapie, Schematherapie, Mindfulness, Acceptance and Commitment Therapy, Oplossingsgerichte Therapie en Positieve Psychologie. Waar mogelijk hebben wij gebruik gemaakt van video- en geluidsfragmenten om de toegankelijkheid voor cliënten te vergroten.

Dagboeken

Digitale dagboeken brengen het leven van de cliënt op overzichtelijke wijze in kaart. Met digitale dagboeken kunnen cliënten hun emoties, gedachten of gedrag registreren om ervan te leren. Resultaten worden grafisch weergegeven, waardoor verandering eenvoudig zichtbaar is.

De cliënt kan de zorgverlener toestemming geven om mee te kijken in het dagboek, waardoor deze beter kan zien hoe het met de cliënt gaat en welke factoren hierop van invloed zijn. Een dagboek biedt inzicht op momentbasis in plaats van retrospectief over een periode.

Modules en behandelprogramma’s

Met behulp van modules en behandelprogramma’s is het mogelijk om (onderdelen van) de behandeling aan te bieden, zonder tussenkomst van de behandelaar. Een module bestaat uit een aantal gecombineerde interventies, zoals educatie, gevolgd door een aantal oefeningen. Losse modules kunnen als huiswerkopdracht worden klaargezet voor de cliënt. Worden modules gecombineerd klaargezet, dan kunnen grotere onderdelen van de behandeling online worden aangeboden.

Een behandelprogramma bestaat uit verschillende modules, dagboeken en tests, die automatisch worden klaargezet op basis van vooraf ingestelde condities, gedurende een vooraf ingestelde periode. Afhankelijk van het behandelprogramma kunnen deze begeleid en/of onbegeleid worden ingezet.

Consultatie

Bij Embloom werken psychologen met expertise op het gebied van triage en diagnostiek. Het consult bestaat uit een digitale afname van de TeleScreen, dossierstudie en telefonisch contact met de patiënt. De hulpverlener ontvangt na afloop een verslag met informatie over de hulpvraag, aard en ernst van de klachten, inclusief een echelonadvies, gebaseerd op landelijk geldende richtlijnen. Het verslag kan dienen als leidraad voor een (intake)gesprek, ter toetsing van de eigen werkhypothese, voor een ggz-traject in de huisartsenpraktijk of ter onderbouwing van een externe verwijzing. De volledige resultaten en het verslag kunnen worden ingezien via het Embloom account. Een samenvatting van het verslag wordt via ZorgMail verstuurd naar het HIS.

Embloom Meet

Met Embloom Meet kun je videogesprekken voeren met cliënten. Embloom Meet is speciaal ontwikkeld voor beeldbellen binnen de gezondheidszorg en is veilig en gemakkelijk in gebruik. Wanneer je een videogesprek start, ontvangt de cliënt een link via e-mail. Door op die link te klikken, kan de cliënt direct via de app of via de browser deelnemen aan het gesprek. Embloom Meet werkt het beste op Google Chrome. Wij adviseren dan ook om deze browser te gebruiken.

Embloom Meet:

  • Zorgt voor veilige communicatie tussen zorgverlener en patiënt;
  • Werkt op alle apparaten;
  • Kan gebruikt worden voor één-op-één gesprekken en groepsgesprekken;
  • Is gemakkelijk in gebruik.

Voorleeshulp

Ter ondersteuning van laaggeletterden, mensen met een leeshandicap of anderen die liever luisteren dan lezen, biedt Embloom een voorleeshulp aan. Deze functie is beschikbaar binnen alle vragenlijsten en zorgt ervoor dat tekst met één druk op de knop wordt omgezet in spraak. De vraag in beeld wordt voorgelezen, waarbij met een markering wordt aangegeven waar men zich in de tekst bevindt.

Ook de antwoordmogelijkheden worden voorgelezen, inclusief visuele markering. De cliënt kan op elk moment op een antwoordmogelijkheid klikken, waarna verder wordt gegaan naar de volgende vraag.

Koppelingen met externe systemen

Het is mogelijk om Embloom te koppelen aan een extern systeem, zoals een EPD of KIS. Een koppeling is niet noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de applicatie. Een koppeling is een gebruikersvriendelijke oplossing, waarmee het gebruik van verschillende systemen beter op elkaar afgestemd kan worden.

Embloom biedt een aantal standaard oplossingen. Met behulp van een Single Sign On (SSO) kan vanuit het externe systeem rechtstreeks, zonder gebruikersnaam en wachtwoord, worden ingelogd op het Embloom Platform. Tevens is er de mogelijkheid om in de aanroep direct een dossier aan te maken, of een bestaand dossier te updaten. Met behulp van een SOAP koppeling is (vereenvoudigde) aansturing van, en informatieoverdracht met, het Embloom Platform mogelijk. Hierdoor is het voor de meest gebruikte functies niet meer nodig om apart in te loggen. Vragenlijsten kunnen vanuit het externe systeem worden klaargezet en verzonden, resultaten worden automatisch naar het externe systeem verstuurd. Wij zijn ook bekend met Koppeltaal, SAML en REST voor het geval een dergelijke koppelmethode de voorkeur geniet.

In de tabel hiernaast vind je een overzicht van de reeds gerealiseerde koppelingen.

[ninja_tables id=”7651″]

Gratis online instrumenten

De Positieve Gezondheid Vragenlijst is een zelfbeoordelingsvragenlijst die de algehele gezondheid in kaart brengt.

De HoNOS+ is een observatielijst die ingevuld wordt door de regiebehandelaar. De HoNOS+ ondersteunt bij zorgvraagtypering.

Account aanvragen

Wil je geheel vrijblijvend kennis maken met ons platform? Vraag dan gerust een gratis proefaccount aan. Tijdens de proefperiode kun je alle content binnen het platform bekijken en de functionaliteiten uitproberen. Of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Voorbeeld van het platform