Hoe kunnen we je helpen?

Zoek hier het onderwerp van je vraag

Veelgestelde vragen / Privacy en informatieveiligheid / Hoe gaat Embloom om met de persoonsgegevens van cliënten?

Privacy en informatieveiligheid

Hoe gaat Embloom om met de persoonsgegevens van cliënten?

Cliënten kunnen een gebruikersaccount hebben. Dit account is altijd aangemaakt door de hulpverlener. De persoonsgegevens in het cliëntaccount worden binnen Embloom verwerkt op basis van de behandelovereenkomst tussen de cliënt en de hulpverlener. Wij verwerken gegevens uitsluitend in opdracht van de hulpverlener, omdat deze volgens de wet de verwerkingsverantwoordelijke is. Om deze verwerking mogelijk te maken sluit de hulpverlener een verwerkersovereenkomst met ons. Hierin staat opgenomen hoe met deze gegevens moet worden omgegaan. Zo kunnen wij de cliëntgegevens niet inzien of bewerken zonder toestemming van de hulpverlener en hebben wij een geheimhoudingsplicht. Wij verwerken en bewaren persoonsgegevens van cliënten niet langer dan tot het einde van de verwerkersovereenkomst tussen de hulpverlener en Embloom. Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen cliëntgegevens dan ook verwijderd worden uit ons systeem.

Lees ook: