Videobellen even effectief of zelfs effectiever dan face-to-face gesprekken

15-12-2022

Tijdens de coronacrisis hebben zorgverleners en cliënten (soms noodgedwongen) veel ervaring opgedaan met digitale zorg. Vooral videobellen heeft een enorme vlucht genomen. De ervaren voordelen leiden ook nu nog tot een andere manier van werken. 

Voordelen van zorg op afstand
Videobellen maakte het mogelijk om ook tijdens een pandemie op een prettige manier zorg te blijven verlenen. Maar liefst 85 tot 90 procent van de lopende behandeltrajecten kon dankzij deze mogelijkheid gewoon doorgaan. Bovendien bleken cliënten in hun eigen, vertrouwde omgeving vaak opener te zijn wat ten goede kwam aan de kwaliteit van het behandeltraject.

Daarnaast zijn er veel praktische voordelen, zoals eenvoudig contact leggen, tijdsbesparing omdat heen en weer reizen niet nodig is en flexibiliteit voor zowel cliënt als zorgverlener. In sommige beroepen is videobellen heel waardevol gebleken als aanvulling op een fysieke behandeling. Fysiotherapeuten, logopedisten en psychologen die regelmatig videobellen zijn hier heel enthousiast over. Ze krijgen meer inzicht in de thuissituatie en het stelt hen in staat de omgeving van cliënten bij de behandeling te betrekken.

Uit onderzoek blijkt dat zorgverlening via videobellen even effectief is als face-to-face zorgverlening. Enkele studies wijzen zelfs op betere resultaten, vooral bij kinderen. Dit komt onder andere door het behoud van lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen en de vele praktische voordelen die videobellen biedt. Een videogesprek voelt heel persoonlijk wat resulteert in prettig contact en een goede band tussen cliënt en behandelaar. Het is dan ook niet geheel onverwachts dat een groot aantal cliënten en zorgverleners in de toekomst bezoeken aan de praktijk wil blijven combineren met videobellen én e-health.

Videobellen via Embloom Meet
Maak je gebruik van Embloom, dan is videobellen gratis inbegrepen. Zo kan niet alleen een behandeling (deels) online plaatsvinden maar ook de communicatie met de cliënt, allemaal binnen één platform. Daarnaast kun je met Embloom Meet zowel één-op-één gesprekken als groepsgesprekken voeren. Dit maakt het nog eenvoudiger om cliënten, familieleden of andere behandelaren te betrekken bij een behandeling.