Inhoud
DoelgroepVolwassenen – ADHD
DoelDe Ultrakorte vragenlijst voor ADHD (ADHD verkort) kan gebruikt worden om bij vermoedens van ADHD bij volwassenen een korte screening te doen.
AntwoordtypeDe lijst bestaat uit 14 vragen met vijf antwoordmogelijkheden lopend van “de gedachte komt nooit voor” (= 1) tot “de gedachte komt voortdurend voor” (= 5).
ScoringIndien er op één of meer van de kernsymptomen “ja” wordt geantwoord en de symptomen chronisch zijn, wordt aanvullend onderzoek naar ADHD geadviseerd.
Psychometrische gegevens
NormgroepenEr zijn geen normgroepen beschikbaar.
Literatuur en copyright

J.J.S. Kooij. ADHD bij volwassenen. Diagnostiek en behandeling, 3e druk, Pearson. (2009).

© Dr. J.J.S. Kooij (2009)

De gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Licentiekosten

€ 0,00