Inhoud
DoelgroepVolwassenen
DoelDe AGS-30 is een vragenlijst waarmee de mate van autonomie-gehechtheid van het individu kan worden vastgesteld.
AntwoordtypeDe lijst bestaat uit 30 uitspraken, gevolgd door 5 antwoordmogelijkheden variërend van “mee oneens ” tot “mee eens”.
ScoringDe score wordt voor drie verschillende schalen gemeten. De subschaal gevoeligheid voor anderen is hierbij genderspecifiek. De subschalen zelfbewustzijn en vermogen om nieuwe situaties te hanteren zijn algemeen. Binnen iedere subschaal zijn een aantal vragen gespiegeld.
Psychometrische gegevens
AlgemeenDe betrouwbaarheid van de subschalen bedroeg .81, .83 en .82 voor respectievelijk zelfbewustzijn, gevoeligheid voor anderen en vermogen om nieuwe situaties te hanteren.
NormgroepenEr zijn twee normgroepen beschikbaar:
• Nederlandse bevolking vrouw
• Nederlandse bevolking man.

Literatuur en copyright

Bekker, M. (2015). Autonomie-Gehechtheidsschaal AGS-30, HandleidingBohn Stafleu van Loghum, Houten.

De gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Handleiding
Licentiekosten

€ 3,95

per afname