Inhoud
DoelgroepAdolescenten (12 – 16)
DoelDe AQ meet symptomen die indicatief zijn voor een autismespectrumstoornis in de domeinen sociale interactie, repetitiviteit, oog voor details, empathie en verbeeldingskracht.
AntwoordtypeDe lijst bestaat uit 50 stellingen met 4 antwoordmogelijkheden, variërend van “definitely agree” tot “definitely disagree”, waarbij sommige items gespiegeld zijn.
ScoringDe score wordt berekend door de items op te tellen. Een hogere score betekent meer symptomen. De totaalscore heeft een scorerange van 0 – 50.
SubschaalTotaalscore (0 – 50)
• Sociale vaardigheden
• Aandacht wisselen
• Aandacht voor detail
• Communicatie
• Verbeelding
Psychometrische gegevens
AlgemeenIn de klinische praktijk blijkt de AQ een goede voorspeller van welke patiënten een ASS diagnose krijgen. Uit onderzoek blijkt dat 80 – 90% van de patiënten met een ASS een totaalscore hebben van 32 of hoger.
NormgroepEr is één algemene normgroep beschikbaar.
Literatuur en copyright

Baron-Cohen, S. , Hoekstra, R.A., Knickmeyer, R. & Wheelright, S. (2006). The Autism-Spectrum Quotient (AQ) Adolescent Version. Journal of Autism and Developmental Disorders, Vol. 36, No. 3, April 2006, 343-350.

© AQ (Baron-Cohen, Wheelwright, Skinner, Martin, & Clubley, 2001)

De gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Licentiekosten

€ 0,37

per afname