Inhoud
DoelgroepKind (4 – 12)
DoelDe AQ meet symptomen die indicatief zijn voor een autismespectrumstoornis in de domeinen gedachten lezen, oog voor details, sociale vaardigheden en verbeeldingskracht.
AntwoordtypeDe lijst bestaat uit 50 stellingen met 4 antwoordmogelijkheden, variërend van “definitely agree” tot “definitely disagree”, waarbij sommige items gespiegeld zijn.
ScoringDe score wordt berekend door de items op te tellen. Een hogere score betekent meer symptomen. De totaalscore heeft een scorerange van 0 – 150.
SubschaalTotaalscore (0 – 150)

• Sociale vaardigheden
• Aandacht wisselen
• Aandacht voor detail
• Communicatie
• Verbeelding

Psychometrische gegevens
AlgemeenIn de klinische praktijk blijkt de AQ een goede voorspeller van welke patiënten een ASS diagnose krijgen. Uit onderzoek blijkt dat 95% van de patiënten met een ASS een totaalscore hebben van 76 of hoger.
Literatuur en copyright

Auyeung, B., Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., & Allison, C. (2008). The Autism Spectrum Quotient: Children’s Version (AQ-Child). Journal of Autism and Developmental Disorders, 38, 1230-1240.

© BA-SBC-SW-CA

Licentiekosten

€ 0,37

per afname