Inhoud
DoelgroepKind en Jeugd – Autismespectrumstoornissen
DoelDe ASV wordt gebruikt bij de signalering van een autismespectrumstoornis bij kinderen en jongeren van 4-18 jaar. De ASV maakt onderscheid tussen Interactieve en Communicatieve Vaardigheden (ICV) en Vreemde, Afwijkende Gedragingen (VAG). Er bestaat een zelfrapportagevragenlijst (ASV-Z) en een informantenvragenlijst (ASV-I) die voorgelegd wordt aan de ouder/verzorger of de leerkracht.
AntwoordtypeDe ASV bestaat uit 24 stellingen met een multiple choice antwoord. De antwoorden worden gescoord op een 5-puntsschaal oplopend van “Helemaal niet mee eens” tot “Helemaal mee eens”.
ScoringDe score wordt bepaald door de antwoorden op de vragen op te tellen. De antwoorden van de subschaal Interactieve en Communicatieve Vaardigheden worden gespiegeld.
Subschaal• Interactieve en Communicatieve Vaardigheden
• Vreemde, Afwijkende Gedragingen
• Totaal Gedragskenmerken Autisme
Psychometrische gegevens
AlgemeenDe test-hertestbetrouwbaarheid van de ASV-I en ASV-Z wordt als voldoende tot goed beoordeeld.
NormgroepenBij de zelfrapportagevragenlijst is één algemene normgroep beschikbaar en bij de informantenvragenlijst een algemene normgroep en een klinische normgroep.
Literatuur en copyright

Scholte, E. & van der Ploeg J. (2014). Autisme Spectrum Vragenlijst (ASV) Handleiding. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Deze gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Handleiding
Licentiekosten

€ 3,95

per afname