Inhoud
DoelgroepVolwassenen
DoelDe AUDIT is ontwikkeld door de World Health Organization (WHO) om personen met riskante en schadelijke patronen van alcoholgebruik te identificeren. De AUDIT-C is een verkorte versie en bevat enkel de items die zich richten op de hoeveelheid geconsumeerde alcohol. Doordat de vragenlijst zo kort is, is deze uitstekend geschikt voor het volgen van de progressie van de alcoholinname.
AntwoordtypeDe test bestaat uit 10 (AUDIT) of 3 (AUDIT-C) vragen met meerdere gesloten antwoordmogelijkheden.
ScoringDe schaalscores worden berekend door de scores op de items van die schaal bij elkaar op te tellen.
SchalenDe AUDIT-C heeft enkel een totaalscore.
Psychometrische gegevens
AlgemeenDe AUDIT is wetenschappelijk onderzocht en de psychometrische waarden zijn goed. De test-hertestbetrouwbaarheid is goed en de vragenlijst vertoont een hoge correlatie met andere op alcoholgebruik gerichte vragenlijsten zoals de CAGE of MAST.
Literatuur en copyright

Bush, K., Kivlahan, D. R., McDonell, M. B., Fihn, S. D., & Bradley, K. A. (1998). The AUDIT alcohol consumption questions (AUDIT-C): an effective brief screening test for problem drinking. Archives of internal medicine, 158(16), 1789-1795.

World Health Organization (2001). The alcohol Use disorders identification test. Guidelines for use in primary care. Geneva: World Health Organization.

© 2001 World Health Organization

De gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Handleiding
Licentiekosten

€ 0,00