Inhoud
DoelgroepVolwassenen (zowel werkenden als niet-werkenden).
DoelDe Burn-out Assessment Tool (BAT) brengt de mate van burn-out in kaart door middel van het meten van burn-out klachten. Er zijn twee versies van de BAT; een werk-gerelateerde versie en een algemene contextvrije versie. De werk-gerelateerde versie richt zich specifiek op werkenden, terwijl de algemene versie zich richt op personen die momenteel niet aan het werk zijn.
AntwoordtypeDe werk-gerelateerde BAT en de algemene BAT bestaan uit respectievelijk 33 en 32 items. In beide versies zijn er voor alle vragen vijf antwoordmogelijkheden, lopend van nooit (1) tot altijd (5).
ScoringDe BAT bestaat uit vijf subschalen die verder onderverdeeld kunnen worden in vier kerndimensies en één secundaire dimensie. De 4 kerndimensies zijn:
• uitputting
• mentale distantie
• cognitieve ontregeling
• emotionele ontregeling.
De secundaire dimensie bestaat uit psychische- en psychosomatische spanningsklachten.

Om de mate van burn-out vast te stellen wordt de gemiddelde score op basis van de antwoorden op de vier kerndimensies gebruikt. Indien men een meer gedifferentieerd beeld wilt krijgen, dient men de gemiddelde scores van iedere dimensie te berekenen.

Psychometrische gegevens
AlgemeenUit onderzoek blijkt dat de BAT een betrouwbaar en valide meetinstrument is. De BAT stelt geen diagnose van burn-out, maar is een meting van burn-out klachten.
NormgroepenEr zijn twee normgroepen beschikbaar voor de algemene BAT:
• Vlaamse beroepsbevolking
• Nederlandse beroepsbevolking

Er zijn ook twee normgroepen beschikbaar voor de werk-gerelateerde BAT:
• Werkenden in Vlaanderen
• Werkenden in Nederland

Binnen de Vlaamse normgroep is er aanvullende interpretatiedata over het risico op burn-out. De mate van risico wordt weergegeven als een stoplicht model. Bij ‘Groen’ is er geen risico op burn-out. Bij oranje is er een risico op burn-out. Rood geeft aan dat er een zeer hoog risico is op burn-out.

Literatuur en copyright

© 2019 Wilmar Schaufeli, Hans De Witte & Steffie Desart, Belgium

Schaufeli, W.B., De Witte, H. & Desart, S. (2020). Gebruikshandleiding Burnout Assessment Tool (BAT) – Versie
2.0. KU Leuven, België: Intern rapport.

Licentiekosten

€ 0,00