Inhoud
DoelgroepVolwassenen – Symptoominventarisatie
DoelDe BSI is een multidimensionale klachtenlijst die weergeeft in welke mate de onderzochte gedurende de afgelopen periode last had van psychische en/of lichamelijke symptomen. Tevens geeft deze test een score voor het totale aantal klachten, de totale aanwezige symptomen en de ernst van de aanwezige symptomen.
AntwoordtypeDe BSI bestaat uit 53 items gescoord van “helemaal geen = 0″ tot “heel veel = 4”.
SubschalenEr zijn 9 subschalen:
• SOM: Somatische klachten
• COG: Cognitieve problemen
• INT: Interpersoonlijke gevoeligheid
• DEP: Depressieve stemming
• ANG: Angst
• HOS: Hostiliteit
• FOB: Fobische angst
• PAR: Paranoïde gedachten
• PSY: Psychoticisme
Psychometrische gegevens
AlgemeenDe test is gevoelig voor therapie-invloeden. De BSI is een voldoende betrouwbare en valide test.
NormgroepenDe test is genormeerd voor het Nederlandse taalgebied met de normgroepen mannen vs. vrouwen en algemene bevolking vs. patiënten.
Literatuur en copyright

De Beurs, E. (2008). Brief symptom inventory handleiding. Leiden: The Netherlands: PITS B.V.

© 1975, 2006 Leonard Derogatis. All rights reserved.

Nederlandse vertaling door PITS B.V. Leiden; under license by NCS Pearson, Inc.

De gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever Pearson te Amsterdam. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Handleiding
Licentiekosten

€ 0,73

per cliënt