Inhoud
DoelgroepVolwassenen (> 18) – Symptoominventarisatie
DoelDe BSI-18 is de verkorte vorm van de BSI, een multidimensionale klachtenlijst die weergeeft in welke mate de onderzochte gedurende de afgelopen periode last had van psychische en/of lichamelijke symptomen op de deelgebieden angst, depressie en somatische klachten.
AntwoordtypeDe BSI-18 bestaat uit 18 (6 x 3) items gescoord van “helemaal geen = 0” tot “heel veel = 4”. Er zijn geen gespiegelde items. De totaalscore is een maat voor de ernst van de klachten.
SubschalenNaast de totaalscore (TOT) zijn er 3 subschalen:
• SOM: Somatische klachten
• DEP: Depressieve stemming
• ANG: Angst
Psychometrische gegevens
AlgemeenDe BSI is een voldoende betrouwbare, sensitieve en valide test, echter voor een beperktere score dan de SI-53. De test is gevoelig voor therapie-invloeden. Maar let op: In de handleiding wordt afgeraden ROM uit te voeren met de BSI-18. Voor de SBG is de BSI-18 nog niet acceptabel tot het moment dat er voldoende equivalentie-onderzoek naar is verricht.
NormgroepenDe test is genormeerd voor het Nederlandse taalgebied met de normgroepen
• mannen en vrouwen / 18-29 en > 30 jaar
• allochtonen en autochtonen
• patiënten in de ambulante zorg
Literatuur en copyright

De Beurs, E. (2011). Brief symptom inventory/ brief symptom inventory 18 handleiding, herziene editie. Leiden: PITS B.V.

© 1975, 2006 L. Derogatis. All rights reserved.

Nederlandse vertaling door PITS B.V. Leiden; under license by NCS Pearson, Inc.

De gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever Pearson te Amsterdam. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Handleiding
Licentiekosten

€ 0,73

per cliënt