Inhoud
DoelgroepJongeren van 7 tot 18 jaar – depressie, angst, boosheid, verstorend gedrag en zelfbeeld
DoelDe BYI-2-NL bestaat uit vijf zelfrapportagevragenlijsten. Ze zijn bedoeld om de beleving van een kind of adolescent op de gebieden depressie, angst, boosheid, verstorend gedrag en zelfbeeld in kaart te brengen. Elke vragenlijst bestaat uit twintig uitspraken over gedachten, gevoelens of gedrag die kenmerkend zijn voor de emotionele en sociale problematiek van kinderen en adolescenten.
InhoudDe BYI-2-NL bestaat uit de volgende vragenlijsten:

 • Beck Depression Inventory for Youth (BDI-Y)
  In deze vragenlijst zijn items opgenomen die de negatieve gedachten van de jongere over zichzelf, zijn of haar leven en de toekomst, trieste gevoelens en fysiologische indicaties van depressie weerspiegelen.
 • Beck Anxiety Inventory for Youth (BAI-Y)
  De items in deze vragenlijst gaan over de angsten van kinderen, over hun zorgen en over fysiologische symptomen die geassocieerd worden met angst.
 • Beck Anger Inventory for Youth (BANI-Y)
  De items in deze vragenlijst hebben betrekking op gevoelens en cognities die worden geassocieerd met boosheid: percepties van een slechte behandeling, negatieve gedachten over anderen en gevoelens van boosheid.
 • Beck Disruptive Behavior Inventory for Youth (BDBI-Y)
  De BDBI-Y is ontworpen om jongeren te identificeren wiens symptomen worden geassocieerd met de criteria voor de oppositioneel-opstandige stoornis en de antisociale gedragsstoornis.
 • Beck Self-Concept Inventory for Youth (BSCI-Y)
  Met de items in deze vragenlijst worden zelfpercepties onderzocht, zoals competentie, mentale (veer)kracht en positieve zelfwaarde.
AntwoordtypeEr wordt gescoord op een vierpuntsschaal, namelijk ‘nooit’, ‘soms’, ‘vaak’ of ‘altijd’. De afname duurt 5 à 10 minuten per vragenlijst. Indien alle vragenlijsten worden ingezet, komt dit neer op 25 à 50 minuten in totaal.
ScoringDe totale ruwe score voor elke vragenlijst wordt verkregen door itemscores op te tellen. Deze scores kunnen 0 (nooit), 1 (soms), 2 (vaak) of 3 (altijd) zijn.
Psychometrische gegevens
AlgemeenDe BYI-2-NL is (nog) niet door de COTAN beoordeeld. Wel zijn de betrouwbaarheid en validiteit door de onderzoekers zelf getest. De interne consistentie van de BYI-2-NL is hoog. Ook de test-hertestbetrouwbaarheid is overwegend hoog, maar met name de BSCI-Y (Zelfbeeld) laat een lagere waarde zien bij sommige normgroepen. De meeste bevindingen van het onderzoek liggen in lijn met de Amerikaanse resultaten en geven bevestiging van de psychometrische kwaliteiten van het instrument.
NormgroepEr worden zes normgroepen onderscheiden: meisjes van 7-11 jaar, meisjes van 12-14 jaar, meisjes van 15-18 jaar, jongens van 7-11 jaar, jongens van 12-14 jaar en jongens van 15-18 jaar.
Literatuur en copyright

© 2005 by NCS Pearson, Inc. Nederlandstalige versie © 2017 by NCS Pearson, Inc.

Auteurs: Judith S. Beck, Aaron T. Beck, John B. Jolly, Robert A. Steer

Nederlandstalige versie: Pearson Benelux BV

De gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Handleiding
Licentiekosten

€ 1,07

per afname