Inhoud
DoelgroepKind en Jeugd
DoelMet de CBSK kan bij kinderen van 8 tot 12 worden vastgesteld hoe zij zichzelf op een aantal specifieke gebieden vinden functioneren en hoe zij hun globale gevoel van eigenwaarde beoordelen.
AntwoordtypeDe CBSK bestaat uit 36 items die de volgende subschalen scoren:
• schoolvaardigheden
• sociale acceptatie
• sportieve vaardigheden
• fysieke verschijning
• gedragshouding
• gevoel van eigenwaarde.

Elk item is opgebouwd uit telkens twee stellingen. Bij ieder item moet voor stelling A of B gekozen worden waarbij men als antwoord “een beetje waar voor mij” of “helemaal waar voor mij” selecteert.
ScoringDe lijst bestaat uit 6 subschalen die ieder 6 items bevatten. De score per subschaal wordt berekend door de 6 items behorende bij deze subschaal op te tellen. Een aantal items zijn hierbij gespiegeld.
Psychometrische gegevens
AlgemeenDe interne consistentie van de subschalen waren als volgt: gevoel van eigenwaarde (.74), schoolvaardigheden (.78), sociale acceptatie (.74), sportieve vaardigheden (.70), fysieke verschijning (.82) en gedragshouding (.68).
NormgroepenDe test is genormeerd voor het Nederlandse taalgebied met subschaal specifieke normgroepen, waarbij bij enkel een onderscheid wordt gemaakt tussen middelbare school niveau.
Literatuur en copyright

ten Brink, L.T., Straathof, M.A.E., Treffers, Ph.D.A., Van den Bergh, B.R.H., Veerman, J.W. (1997). Competentie belevingsschaal voor kinderen. Amsterdam: Pearson Assessment and Information B.V.

© Pearson Assesment & Information B.V. (1997)

De gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever Pearson te Amsterdam. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Handleiding
Licentiekosten

€ 2,01

per afname