Inhoud
DoelgroepAdolescenten
DoelDe CBSA is een op Vlaamse en Nederlandse adolescenten (12-18 jaar) afgestemde bewerking van het Self Perception Profile for Adolescents (SPPA; Harter, 1998a). Hiermee kan op gestandaardiseerde wijze een indruk worden verkregen van zowel de competenties op een zestal specifieke gebieden als van het globaal gevoel van eigenwaarde zoals beoordeeld door de adolescent zelf.
AntwoordtypeDe CBSA bestaat uit 35 items die de volgende subschalen scoren:
• gevoel van eigenwaarde
• schoolvaardigheden
• sociale acceptatie
• sportieve vaardigheden
• fysieke verschijning
• gedragshouding
• hechte vriendschap.

Elk item is opgebouwd uit telkens twee stellingen. Bij ieder item moet voor stelling A of B gekozen worden waarbij men als antwoord “een beetje waar voor mij” of “helemaal waar voor mij” selecteert.
ScoringDe lijst bestaat uit 7 subschalen die ieder 5 items bevatten. De score per subschaal wordt berekend door de 5 items behorende bij deze subschaal op te tellen. Een aantal items zijn hierbij gespiegeld.
Psychometrische gegevens
AlgemeenDe interne consistentie van de subschalen waren als volgt: gevoel van eigenwaarde (.76), schoolvaardigheden (.66), sociale acceptatie (.76), sportieve vaardigheden (.88), fysieke verschijning (.82), gedragshouding (.79) en hechte vriendschap (.73).
NormgroepenDe test is genormeerd voor het Nederlandse taalgebied met subschaal specifieke normgroepen.
Literatuur en copyright

Ackaert, L., Goedhart, A.W., de Rycke, L., Treffers, Ph.D.A., Van den Bergh, B.R.H., Veerman, J.W. (2002). Competentie belevingsschaal voor adolescenten.  Amsterdam: Pearson Assessment and Information B.V.

© Pearson Assesment & Information B.V. (2002)

De gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever Pearson te Amsterdam. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Handleiding
Licentiekosten

€ 2,01

per afname