Inhoud
DoelgroepSporters vanaf 12 jaar
DoelDe Competitie Belevings Vragenlijst (CBV) is een zelfbeoordelingsvragenlijst waarmee wedstrijdangst als persoonlijkheidseigenschap wordt gemeten. Deze eigenschap wordt gedefinieerd als “de neiging om wedstrijdsituaties als bedreigend te ervaren en daar met gevoelens van angst of nervositeit op te reageren”. De CBV kan behulpzaam zijn bij het opsporen van sporters voor wie wedstrijdsituaties sterke gevoelens van nervositeit oproepen en voor wie het geïndiceerd is in de begeleiding specifiek aandacht te besteden aan het omgaan met wedstrijdspanning.
AntwoordtypeDe CBV bestaat uit 15 stellingen waarbij gekozen kan worden uit de 3 antwoordmogelijkheden ‘bijna nooit’, ‘regelmatig’ en ‘bijna altijd’.
ScoringDe scores worden getoond door middel van een totaalscore die vervolgens vergeleken kan worden met meerdere normgroepen.
Psychometrische gegevens
AlgemeenDe betrouwbaarheid en validiteit van de CBV zijn door de COTAN als voldoende beoordeeld, met uitzondering van de criteriumvaliditeit, waar nog geen onderzoek naar is gedaan. De normgroepen zijn inmiddels verouderd volgens de COTAN. De handleiding met psychometrische gegevens en uitleg over praktisch gebruik is gratis beschikbaar binnen het platform van Embloom.
NormgroepenEr zijn 4 normgroepen beschikbaar:

• Mannelijke individuele sporters
• Mannelijke teamsporters
• Vrouwelijke individuele sporters
• Vrouwelijke teamsporters

Literatuur en copyright

Bakker, F., Auweele, Y. Vanden, Mele, Veerle van, & Cuyper, B. de (2003). Competitie-Belevings-Vragenlijst (CBV) en Vragenlijst Beleving voor een Sportwedstrijd (VBS). Leuven (België): Uitgeverij Acco.

© Bakker, F.

Licentiekosten

€ 1,00