Inhoud
DoelgroepVolwassenen – Cliënttevredenheid
DoelDe Consumer Quality Index ambulante GGZ en VZ (CQi-GGZ-VZ-AKWA) meet kwaliteitsaspecten van de ambulante geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg vanuit het perspectief van de cliënt. De CQi-GGZ-VZ-AKWA wordt gebruikt om binnen een zorgaanbieder in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is.
AntwoordtypeDe CQi-GGZ-VZ-AKWA bestaat uit 21 items. De vragenlijst bestaat uit 4 schalen (bejegening, informatie behandeling, samen beslissen en uitvoering behandeling), 6 losse ervaringsvragen en 5 achtergrondvariabelen.
De vragen worden beantwoord op een visuele analoge schaal met smileys.
ScoringDe scores worden binnen verschillende categorieën opgeteld en gemiddeld. Embloom heeft deze omgerekend naar een percentage van het maximum. Hoe hoger de score hoe beter de ervaringen van de cliënt. Daarnaast wordt met een schoolcijfer het hele therapietraject gewaardeerd.
Psychometrische gegevens
AlgemeenEr is nog geen validiteits- en betrouwbaarheidsonderzoek verricht. Het betreft een algemene patiënten enquête.
NormgroepenEr zijn geen normgroepen beschikbaar
Literatuur en copyright

De CQi-GGZ-VZ-AKWA is afgelopen jaren steeds verder doorontwikkeld en gewisseld van beheer. Via (voormalig) Stichting Miletus (verkorte versie 2012) en (voormalig) Stichting Benchmark GGZ (doorontwikkeling 2016) ligt het beheer nu bij Akwa GGZ.

Licentiekosten

€ 0,00