Inhoud
DoelgroepVolwassenen – Cliënttevredenheid
DoelDe CQ index is ontwikkeld om ervaringen met de geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg te inventariseren. De CQi-GGZ-VZ-KL (22 items) is gericht op de evaluatie van elke klinische opname.
AntwoordtypeEr zijn verschillende antwoordmogelijkheden: multiple choice en een schoolcijfer (1-10).
Scoring De scores worden binnen de verschillende categorieën (bejegening, uitvoering behandeling, etc.) opgeteld en gemiddeld. Embloom heeft deze omgerekend naar een percentage van het maximum.
Subschalen• Bejegening (1-5)
• Bereikbaarheid behandelaar (1-5)
• Samen beslissen (1-5)
• Mogelijkheid betrekken familie of naasten (1-5)
• Uitvoering behandeling (1-5)
• Informatie over medicatie (1-5)
• Informatie over vragenlijsten (1-5)
• Rapportcijfer (0-10)
• Gezondheid (1-5)
Psychometrische gegevens
AlgemeenEr is (nog) geen validiteits- en betrouwbaarheidsonderzoek verricht naar de CQI-GGZ-VZ-KL. Het betreft een algemene patiëntenenquête.
NormgroepenEr zijn geen normgroepen beschikbaar
Literatuur en copyright

De vragenlijst is ontwikkeld door Significant en Stichting Benchmark GGZ, in opdracht van en in samenwerking met (afgevaardigden van) GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en Landelijk Platform GGZ.

Handleiding
Licentiekosten

€ 0,00