Inhoud
DoelgroepVolwassenen en adolescenten
DoelDe DERS is een zelfrapportagevragenlijst bedoeld om meerdere aspecten te meten die voorkomen bij emotieregulatieproblemen van volwassenen en adolescenten.
AntwoordtypeDe DERS heeft 36 items, gescoord op een 5-puntsschaal van “Bijna nooit” tot “Bijna altijd”. De scores van enkele items in de vragenlijst zijn gespiegeld.
ScoringDe items worden uitgedrukt in een totaalscore en een score per subschaal. De uitslagen van de totaalscore en subschalen worden weergegeven als ruwe score.
SubschalenDe subschalen zijn:
• nonaccept
• goals
• impulse
• aware
• strategies
• clarity
Psychometrische gegevens
AlgemeenUit onderzoek komt naar voren dat de DERS veelbelovende resultaten laat zien aangaande de interne consistentie en validiteit binnen een sample van adolescenten.
NormgroepenEr zijn geen normgroepen beschikbaar.
Literatuur en copyright

Gratz, K.L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. Journal of Psychopathology & Behavioral Assessment, 26 (1), 41 – 54.

Neumann, A., van Lier, P.A., Gratz, K. L., and Koot, H. M. (2010). Multidimensional assessment of emotion regulation difficulties in adolescents using the Difficulties in Emotion Regulation Scale. Assessment, 17 (1), 138 – 149.

Licentiekosten

€ 0,00