Adolescent Empathy Spectrum Quotient (EQ-ADOL)

Zelfrapportage vragenlijst met 60 items

Geschikt voor adolescenten (12-15 jaar)

Engelstalige vragenlijst

Licentiekosten: € 0,37 per afname