Inhoud
DoelgroepVolwassenen
DoelDe Fear Survey Schedule-III meet angststimuli die onderverdeeld kunnen worden in vijf subschalen: sociale angst; agorafobie; angst voor letsel, dood en ziekte; angst voor blootstelling aan seksuele en agressieve taferelen; en angst voor ongevaarlijke dieren.
AntwoordtypeDe vragenlijst bestaat uit 76 vragen die gescoord worden op een 5-puntsschaal van Helemaal niet (1) tot en met Heel veel (5).

ScoringDe scoring bestaat uit een totaalscore waarbij de ruwe scores van alle items bij elkaar worden opgeteld. Ook de vijf eerder genoemde subschalen bestaan uit een somscore van de ruwe scores behorende bij de schaal.
Literatuur en copyright

© Wolpe en Lang (1964)

Nederlandse versie: Universiteit Groningen

De gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Licentiekosten

€ 0,00