Inhoud
DoelgroepVolwassenen
DoelDe Fatigue Severity Scale (FSS) is ontworpen om het screenen van vermoeidheid te ondersteunen. De vragenlijst bestaat uit negen vragen die de ervaren ernst van de vermoeidheid in de afgelopen twee weken in verschillende dagelijkse situaties nagaat. De cliënt geeft aan in hoeverre de vermoeidheid van invloed is op het functioneren.
AntwoordtypeDe FSS bestaat uit negen vragen die gescoord worden op een 7-puntsschaal van Helemaal niet mee eens (1) tot en met Helemaal mee eens (7).

ScoringDe scoring bestaat uit de somscore van alle negen items. Over het algemeen geldt dat hoe hoger iemand scoort staat voor hoe ernstiger de mate van vermoeidheid is.
Literatuur en copyright

© Krupp LB, et al. (1989)

Nederlandse versie: Rietberg MB, van Wegen EEH, Kwakkel G (2010)

De gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Licentiekosten

€ 0,00