Inhoud
DoelgroepVolwassen vrouwen – Seksuele onvrede
DoelDe FSDS-R is een multidimensionele zelfrapportagevragenlijst voor het beoordelen van seksuele onvrede bij vrouwen.
Antwoordtype De FSDS-R bestaat uit 13 items die betrekking hebben op verschillende aspecten van seks-gerelateerde onvrede bij vrouwen. De antwoorden zijn gebaseerd op de frequentie waarmee elk onderwerp problemen veroorzaakt voor hun welzijn binnen de afgelopen 30 dagen.
Scoring De score wordt berekend door alle scores op te tellen. Een hogere score betekent meer seksuele onvrede.
Psychometrische gegevens
AlgemeenDe interne consistentie en de stabiliteit van de vragenlijst zijn zeer goed en redelijk onafhankelijk van demografische kenmerken. De in de VS voorgestelde afkapwaarde van 15 is in de Nederlandse populatie goed bruikbaar om de aan- of afwezigheid van seksuele problemen te voorspellen.
NormgroepenEr zijn geen referentiegroepen beschikbaar.
Literatuur en copyright

© Bayer AC, Zonagen, Inc. and Target Health Inc. (2000). Translated by E. Laan and L. Beekman (2001)

Kuile M. ter, Brauer, M. & Laan (2009). De Female Sexual Functioning Index (FSFI) en de Female Sexual Distress Scale(FSD): Psychometrische eigenschappen in een Nederlandse populatie. Tijdschrift voor Seksuologie. 33-3, 207-222.

Deze test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Licentiekosten

€ 0,00