Inhoud
DoelgroepVolwassen vrouwen – Seksueel functioneren
DoelDe FSFI is een multidimensionele zelfrapportagevragenlijst voor het beoordelen van het seksueel functioneren bij vrouwen.
AntwoordtypeDe lijst bestaat uit 19 vragen waarmee op een 5-puntsschaal de mate van seksuele opwinding of seksuele activiteit gedurende de afgelopen 4 weken wordt beoordeeld.
ScoringDe score wordt berekend door de scores te vermenigvuldigen met een factor.
SubschalenNaast de totaalscore worden zes subschalen onderscheiden:
• Seksueel verlangen
• Seksuele opwinding
• Lubricatie
• Orgasme
• Seksuele bevrediging
• Pijn tijdens seks
Psychometrische gegevens
Algemeen De interne consistentie van de subschalen is goed; de validiteit is hoog. De sensitiviteit en specificiteit zijn eveneens goed tot zeer goed.
NormgroepDe normgroep bestaat uit de algemene vrouwelijke bevolking.
Literatuur en copyright

© Bayer AC, Zonagen, Inc. and Target Health Inc. (2000). Translated by E. Laan and L. Beekman (2001)

Kuile M. ter, Brauer, M. & Laabn (2009). De Female Sexual Index (FSFI) en de Female Sexual Distress Scale(FSD): Psychometrische eigenschappen in een Nederlandse populatie. Tijdschrift voor Seksuologie. 33-3, 207-222.

Deze test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Licentiekosten

€ 0,00