Inhoud
DoelgroepKind en Jeugd – Gezinsfunctioneren
DoelDe GVL is bedoeld om de kwaliteit van de gezins- en opvoedingsomstandigheden te meten. De GVL brengt de relaties tussen ouder en kind, de relatie tussen ouders onderling en de relatie van het gezin met de omgeving in kaart. De vragenlijst is gebaseerd op internationaal onderzoek naar factoren die de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen kunnen bevorderen of bedreigen.
AntwoordtypeDe vragenlijst bestaat uit 45 multiple choice vragen. De antwoorden worden gescoord op een 5-puntsschaal oplopend van “volledig oneens” (1) tot “volledig eens” (5).
ScoringDe score wordt bepaald door de antwoorden op de vragen op te tellen waarbij bepaalde items worden gespiegeld. Een hogere score vertaalt zich in een grotere mate van disfunctioneren.
Subschalen• Responsiviteit
• Communicatie
• Organisatie
• Partnerrelatie
• Sociaal netwerk
• GVL-totaal met partnerrelatie
• GVL-totaal zonder partnerrelatie
Psychometrische gegevens
AlgemeenDe COTAN heeft de GVL geëvalueerd en de normen, betrouwbaarheid, begripsvaliditeit en criteriumvaliditeit werden als goed beoordeeld.
NormgroepenEr zijn twee normgroepen beschikbaar:
• één algemene normgroep
• één klinische normgroep.
Literatuur en copyright

van der Ploeg, J. & Scholte, E. (2008). Handleiding Gezinsvragenlijst (GVL). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Deze gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Handleiding
Licentiekosten

€ 3,95

per afname