Inhoud
DoelgroepDit is een observatielijst voor personen in behandeling in de GGZ.
Er zijn drie varianten:
• HoNOS-12 voor volwassenen
• HoNOS-CA voor jongeren
• HoNOS-65+ voor ouderen
DoelDe HoNOS is een observatielijst en wordt dus niet door de cliënt zelf, maar door de behandelaar ingevuld. De uitkomst geeft weer hoe het geestelijk en sociaal functioneren van een cliënt in de GGZ op een bepaald ogenblik is. De vragenlijst kan op meerdere momenten voor, tijdens of na een behandeling ingevuld worden, zodat de verandering in klachten in kaart gebracht wordt. Het doel is dan ook het evalueren van de behandeling of begeleiding.
De score loopt van 0 (geen probleem) tot en met 4 (zeer ernstig probleem). De scores worden door getrainde hulpverleners op grond van observaties bepaald.
AntwoordtypeDe vragenlijst bestaat uit 12 schalen. Het gaat om problemen die zich de afgelopen 2 weken hebben voorgedaan. Binnen één schaal wordt het meest ernstige punt, symptoom of probleem tijdens die periode gescoord.
ScoringDe schalen bestrijken alle gebieden van het dagelijks leven (mentaal, sociaal, emotioneel, vaardigheden) waarbij de schalen zijn toegespitst op de leeftijdscategorie. De HoNOS-12 heeft een addendum met drie schalen.
Psychometrische gegevens
AlgemeenIn Nederland is de oorspronkelijk Engelse HoNOS vertaald en gevalideerd. De psychometrische eigenschappen zijn goed. De lijst is goed geschikt voor ROM doeleinden.
NormgroepenEr zijn geen referentiegroepen beschikbaar.
Literatuur en copyright

© Wing et al. (1998) Engelse Ministerie van Volksgezondheid

Vertaling uitgegeven door het Trimbos instituut:
HoNOS-12 (2001) N. Mulder, J. Loos, A. Wierdsma & H. Poodt;
HoNOS-CA (2003) T. Staring, E. Hofman & N. Mulder;
HoNOS-65+ (2003) T. Staring, J. Stobbe & N. Mulder;

Licentiekosten

€ 0,00