Inhoud
Doelgroep Volwassenen – Angst: obsessie/compulsie
DoelDe IDB is een korte zelfrapportagevragenlijst over “hoe u zich gedraagt tijdens uw dagelijks leven” en is bedoeld voor het meten van OCD bij volwassenen. De vragen beslaan de volgende aspecten van OCD:
• herhalen en controleren
• rigide handelingen
• vuil en besmetting
• netheid en nauwgezetheid
• irreële gedachten
• besluiteloosheid
AntwoordtypeDe lijst bestaat uit 32 items die kunnen worden beantwoord op een 5-puntsschaal van nooit (1) tot zeer vaak (5).
ScoringDe scores worden berekend door de scores van de individuele antwoorden op te tellen. De minimale score is 32, de maximale score is 160. De totaalscores worden vergeleken met normgroepen.
SubschalenEr worden geen subschalen onderscheiden.
Psychometrische gegevens
AlgemeenUit onderzoek blijkt dat de IDB een betrouwbaar en valide instrument is, dat discrimineert tussen obsessief compulsieve patiënten, psychiatrische patiënten en normale personen. De interne consistentie is hoog.
NormgroepenEr wordt geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Scores kunnen worden vergeleken met:
• dwangpatiënten
• dwangpatiënten uit de huisartsenpopulatie
• psychiatrische patiënten
• hoofdpijnpatiënten
• studenten
• normale personen.
Literatuur en copyright

Kraaimaat, F.W. (1994). De Inventarisatielijst Dagelijkse Bezigheden (IDB). Gedragstherapie, 27, 149–153.

© 1976 F.W. Kraaimaat & C.M.J. van Dam-Baggen

De gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming van de auteurs. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de auteurs is dan ook niet toegestaan.

Licentiekosten

€ 0,00