Inhoud
DoelgroepVolwassenen – Sociale angst en vaardigheden
DoelDe IOA is een zelfinventarisatielijst en meet angst in sociale situaties. De vragenlijst bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt bepaald hoeveel spanning (emotioneel aspect) een situatie oproept (bijvoorbeeld een verzoek weigeren). In het tweede deel wordt de frequentie van het uitvoeren van de sociale respons gemeten (handeling aspect).
AntwoordtypeDe lijst bestaat uit 35 items die in deel één worden beantwoord op een 5-puntsschaal van helemaal niet (1) tot heel erg (5). In deel twee worden ook 35 items beantwoord op een 5-puntsschaal van nooit (1) tot altijd (5).
ScoringDe scores worden berekend door de scores van de individuele antwoorden op te tellen.
SubschalenDe IOA bestaat uit twee delen: frequentie en spanning. Beide delen onderscheiden zes zes subschalen en een totaalscore.
• Kritiek geven: kritiek geven op concrete punten en verzoeken om verandering.
• Aandacht vragen voor eigen mening: de eigen, eventueel afwijkende mening naar voren brengen bij bekenden en onbekenden.
• Waardering uitspreken voor anderen: de ander een compliment geven.
• Initiatief nemen tot contact: een gesprek beginnen met bekenden of onbekenden.
• Jezelf waarderen: instemmen met tevredenheid over jezelf of tevredenheid uiten over jezelf.
• Rest
Psychometrische gegevens
AlgemeenUit onderzoek blijkt dat de IOA een betrouwbaar en valide instrument is, dat discrimineert tussen hoog sociaal angstige psychiatrische patiënten, psychiatrische patiënten uit een heterogene populatie en normale personen. De interne consistentie is hoog.
NormgroepenEr wordt geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Scores kunnen worden vergeleken met:
• hoog sociaal angstige psychiatrische patiënten
• heterogene psychiatrische patiënten
• studenten
• normale personen
Literatuur en copyright

Dam-Baggen, C.M.J. van & Kraaimaat, F.W. (1990). Inventarisatielijst Omgaan met Anderen, IOA. Herziene Handleiding deel 2. Lisse: Swets Zeitlinger.

© 2000 C.M.J. van Dam-Baggen & F.W. Kraaimaat. Pearson Assessment and Information B.V., Amsterdam

De gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming van de auteurs. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de auteurs is dan ook niet toegestaan.

Handleiding
Licentiekosten

€ 1,60

per afname