Inhoud
Doelgroep Kind en Jeugd – Cliënttevredenheid
DoelDe Jeugdthermometer is ontwikkeld om ervaringen van jongeren of ouders/verzorgers met de ambulante geestelijke gezondheidszorg te inventariseren.
De Jeugdthermometer heeft twee varianten:
JT-O (ouderversie)
JT-J (zelfinvulformulier voor jongeren vanaf 12 jaar)
AntwoordtypeEr zijn verschillende antwoordcategorieën: ja/nee, multiple choice en open vragen.
Scoring De scores worden binnen verschillende categorieën (bijvoorbeeld bereikbaarheid van de therapeut, inspraak en keuzevrijheid) opgeteld en gemiddeld. Embloom heeft deze omgerekend naar een percentage van het maximum. Daarnaast wordt met een schoolcijfer het hele therapietraject gewaardeerd.
Psychometrische gegevens
AlgemeenEr is nog geen validiteits- en betrouwbaarheidsonderzoek verricht. Het is een algemene patiëntenenquête.
NormgroepenEr zijn geen normgroepen beschikbaar.
Literatuur en copyright

Het basisontwerp van Jeugdthermometer GGZ is ontwikkeld door het Trimbos instituut in opdracht van GGZ Nederland.

© 2003 & 2005 Trimbos-instituut. Bransen, Wijngaarden & Kok, 2003.

De test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Licentiekosten

€ 0,00

per afname