Inhoud
Doelgroep Volwassenen – Stress/burn-out/overspanning
DoelDe “Klachtenlijst Chronische Stress” (KCS) is de opvolger van de OK (Overspanningsklachtenlijst). De kern van het Chronisch Stress Syndroom is dat het individu als gevolg van chronische stress niet meer in staat is om nieuwe of complexe informatie adequaat te verwerken, zowel op cognitief als emotioneel gebied, met persoonlijk disfunctioneren als gevolg.
AntwoordtypeDe KCS is een lijst met 26 klachten die gescoord worden op een 5-puntsschaal van nooit (= 1) tot zeer veel (= 5).
ScoringEr wordt een totaalscore berekend en een score op de 11 kernsymptomen.
Psychometrische gegevens
AlgemeenDe KCS blijkt een valide en betrouwbaar instrument, dat een eendimensionaal concept meet, namelijk het klachtniveau bij chronische stress (“overspannenheid/burn-out/surmenage”).
NormgroepEr zijn geen normgroepen beschikbaar.
Literatuur en copyright

© 2010 A.J.M. Schmidt & E. Dorant.

De gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming van de auteurs. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de auteurs is dan ook niet toegestaan.

Handleiding

Schmidt, A.J.M., & Dorant, E. (2010). De klachtenlijst chronische stress handleiding. Verkrijgbaar bij de auteurs: info@sprintum.nl.

Licentiekosten

€ 0,00