Inhoud
Doelgroep Volwassenen – Psychopathologie
DoelDe KKL is ontwikkeld om psychisch lijden te meten in het kader van diagnostiek en het behandeleffect te evalueren. Het voordeel van de KKL tegenover andere vragenlijsten over psychopathologie is dat de KKL korter is en zich enkel richt op het psychisch lijden.
AntwoordtypeDeze vragenlijst bestaat uit 13 multiple choice vragen en 1 vraag met een open antwoord. De multiple choice vragen worden gescoord op een 5-puntsschaal oplopend van “geen” (0) tot “heel erg” (4).
Scoring De score wordt bepaald door de antwoorden van vragen 1-13 bij elkaar op te tellen.
SubschalenTotaalscore (0-52)
Psychometrische gegevens
Algemeen De KKL heeft een goede interne consistentie en de test-hertestbetrouwbaarheid is voldoende. De congruente validiteit, begrips- en criteriumvaliditeit zijn goed. De totaalscore lijkt gevoelig voor effecten van behandeling.
Normgroepen De beschikbare normgroepen zijn algemeen, mannelijke psychiatrische patiënten en vrouwelijke psychiatrische patiënten.
Literatuur en copyright

Lange, A. & Appelo M. (2007). Handleiding Korte Klachten Lijst. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

© 2007 A. Lange en M. Appelo, Bohn Stafleu van Loghum, Houten.

Deze gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Handleiding
Licentiekosten

€ 1,45

per afname