Inhoud
DoelgroepVolwassenen – Lichaams-attitude
DoelDe LAV richt zich op de subjectieve beleving en de houding ten opzichte van het eigen lichaam bij patiënten met een eetstoornis. De LAV maakt onderscheid tussen negatieve waardering van de lichaamsomvang, gebrek aan vertrouwdheid met het eigen lichaam, algemene ontevredenheid met het lichaam en een restfactor.
AntwoordtypeDe test is opgebouwd uit 20 vragen met een multiple choice antwoord. De antwoorden worden gescoord op een 6-puntsschaal oplopend van “Nooit” (0) tot “Altijd”(5).
ScoringDe score wordt berekend door de antwoorden op te tellen. Items 4 en 9 worden gespiegeld.
Psychometrische gegevens
NormgroepEr is één normgroep beschikbaar gebaseerd op onderzoek bij vrouwen met een eetstoornis. De LAV differentieert voldoende tussen vrouwen met en zonder een eetstoornis.
Literatuur en copyright

Probst, M., van Coppenolle, H., & Vandereycken, W. (1992). De Lichaams-Attitude-Vragenlijst (LAV) bij patiënten met eetstoornissen: onderzoeksresultaten. Bewegen & Hulpverlening, 4, 286-299.

Licentiekosten

€ 0,00