Inhoud
DoelgroepVolwassenen – Sociale Angst
DoelDe LSAS wordt gebruikt om de ernst van sociale angst en sociale vermijding te meten. De LSAS omvat 24 vragen waarvan er 11 gaan over sociale situaties en 13 over situaties waarin men moet presteren. Al deze vragen worden twee keer beantwoord, 1 keer voor de mate van vermijding en 1 keer voor de angst en vrees die de situatie oproept.
AntwoordtypeDe vragen worden beantwoord op een 4-puntsschaal voor angst (van 0 = geen, tot 3 = heel erg) en eveneens op een 4-puntsschaal voor vermijding (0 = nooit tot 3 = bijna altijd).
ScoringDe score wordt berekend door de scores op de samenstellende items op te tellen. Een score kleiner dan 10 wijst op mensen zonder klachten en scores hoger dan 50 worden beschouwd als passend bij matige tot ernstige sociale angst.
• Sociale angst
• Sociale vermijding
• Prestatie angst
• Prestatie vermijding
Psychometrische gegevens
AlgemeenPsychometrische gegevens zijn voor het Nederlandse taalgebied nog niet beschikbaar.
Literatuur en copyright

Liebowitz, M.R. (1987). Social phobia. Modern Problems of Pharmacopsychiatry, 22, 141–173. Overgenomen met toestemming van S. Karger AG, Basel.

© Nederlandse vertaling: Dr. I. M. van Vliet, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden.

De test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan

Licentiekosten

€ 0,00