Inhoud
DoelgroepVolwassenen (25 – 69 jaar) – Somatisatie
DoelDe LKV is bedoeld voor onderzoek naar somatisatie, al dan niet met co-morbiditeit met angst en depressie, door middel van 51 vragen.
AntwoordtypeDe antwoorden voor de aanwezigheid van klachten in de afgelopen week worden gegeven op een 4-puntsschaal van 0 (“ik had hier geen last van”) tot 3 (“ik had hier vaak last van”).
ScoringDe somscore wordt berekend door de scores op de afzonderlijke items bij elkaar op te tellen (0 – 153).
Psychometrische gegevens
AlgemeenHet onderzoek naar de LKV wordt uitgevoerd door het SOUL-project in Leiden, Leids Universitair Medisch Centrum.
NormgroepenDe respondenten kunnen worden vergeleken met:
• Normalen vs. Huisartsenconsultatie
• Mannen vs. Vrouwen
• Populatie met angst / depressie vs. Populatie zonder angst / depressie
Literatuur en copyright

© 2003 Leids Universitair Medisch Centrum, A.M. van Hemert.

De test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan

Licentiekosten

€ 0,00