Inhoud
DoelgroepVolwassenen – Angst en Depressie
DoelDe MASQ is ontwikkeld voor het meten van angst en depressie, gebaseerd op het tripartite model voor angst en depressie. Dit model gaat er vanuit dat er zowel bij angst als bij depressie sprake is van een verstoring van zowel positief als negatief affect, maar op verschillende wijzen.
Zo zijn er drie soorten symptomen:
• algemeen onwelbevinden (zowel bij angst als depressie)
• anhedonie (depressie)
• fysiologische hyperarousal (angst)

AntwoordtypeHet is een vragenlijst met 90 items die beantwoord worden op een 5-puntsschaal van ‘helemaal niet’ (1) tot ‘heel veel’ (5). De items vragen naar de mate waarin de respondent die gevoelens de afgelopen week had.
ScoringDe ruwe score wordt bepaald door de somscore van alle afzonderlijke items. In de grafieken worden de scores weergegeven als percentage van het totaal: decielscores.
SubschalenDe symptomen van algeheel onwelbevinden worden weer onderverdeeld in drie groepen gebaseerd op de symptomen die in de DSM zowel bij angst als depressie voorkomen, namelijk de volgende subschalen:
• AD: Anhedonische Depressie (“pure” depressie symptomen)
• AA: Anxious Arousal (“pure” angst symptomen)
• GDD: General Distress Depressie
• GDA: General Distress Angst
• GDM: General Distress Gemengd
Psychometrische gegevens
AlgemeenHet onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit is nog in volle gang. Vooralsnog lijken de subschalen voldoende interne consistentie te hebben.
NormgroepenEr zijn normgroepen voor mannen en vrouwen / normalen en patiënten. De MASQ is gevoelig voor therapie invloeden en op basis van Reliable Change gegevens kan het therapie-effect worden benoemd.
Literatuur en copyright

© 1991 D.B. Watson & L.A. Clark.

Nederlandse Vertaling: E. de Beurs, A.M. van Hemert & J.G. Goedkoop, LUMC.

De test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Licentiekosten

€ 0,00