Inhoud
DoelgroepVolwassenen met verslavingsproblematiek
DoelDe MATE – Uitkomsten Module 1 (MATE-U-1) is een interview bedoeld om het gebruik van alcohol, psychoactieve stoffen, nicotine en gokken te inventariseren. De vragenlijst beperkt zich, in tegenstelling tot de normale MATE-1, tot vragen over het aantal gebruiksdagen per middel in de afgelopen 30 dagen. Daarbij wordt er bij alcohol, nicotine en gokken gevraagd naar de gewoonlijke gebruikshoeveelheid.
AntwoordtypeDe MATE-U-1 bestaat uit 21 items met een open antwoordveld.
ScoringDe score wordt berekend door de scores van alle items op te tellen.
Psychometrische gegevens
NormgroepenEr zijn geen normgroepen beschikbaar.
Literatuur en copyright

© Schippers G.M., Broekman T.G. & Buchholz A. (2007)

Deze test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Licentiekosten

€ 0,00