Inhoud
DoelgroepDe vragenlijst kan ingezet worden bij adolescenten vanaf 16 jaar tot volwassenen van 70 jaar.
DoelDe NEO-PI-3 is een zelfrapportage persoonlijkheidsvragenlijst over de Big Five persoonlijkheidsdimensies: Neuroticisme, Extraversie, Openheid, Altruïsme en Consciëntieusheid. De vragenlijst wordt gebruikt om uitspraken over de individuele persoonlijkheid te kunnen doen. De NEO is één van de meest onderzochte en gebruikte instrumenten ter wereld.
InhoudDe NEO-PI-3 bevat 240 vragen en meet vijf persoonlijkheidsdimensies. Voor elk van de vijf domeinen worden bij de NEO-PI-3 zes facetten onderscheiden, waardoor een uitgebreid beeld van de persoonlijkheid ontstaat:

• Neuroticisme: Angst, Ergernis, Depressie, Schaamte, Impulsiviteit, Kwetsbaarheid
• Extraversie: Hartelijkheid, Sociabiliteit, Dominantie, Energie, Avonturisme, Vrolijkheid
• Openheid: Fantasie, Esthetiek, Gevoelens, Verandering, Ideeën, Waarden
• Altruïsme: Vertrouwen, Oprechtheid, Zorgzaamheid, Inschikkelijkheid, Bescheidenheid, Medeleven
• Consciëntieusheid: Doelmatigheid, Ordelijkheid, Betrouwbaarheid, Ambitie, Zelfdiscipline, Bedachtzaamheid

AntwoordtypeEr wordt gescoord op een vijfpuntsschaal, namelijk ‘Helemaal oneens’, ‘Oneens’, ‘Neutraal’, ‘Eens’ of ‘Helemaal eens’.
ScoringPer dimensie en facet worden de scores van elke vraag bij elkaar opgeteld, waarna deze ruwe scores worden omgezet in stanines.
Psychometrische gegevens
NormgroepenDe NEO-3 beschikt over de volgende, actuele normgegevens:

• Bevolkingsnormen (16-70 jaar) naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau
• Selectienormen naar geslacht

Dit komt neer op de volgende negen te selecteren normgroepen:

• Mannen
• Vrouwen
• Beide seksen
• Leeftijd 16-22 jaar
• Leeftijd 23-35 jaar
• Leeftijd 36-54 jaar
• Leeftijd 55-70 jaar
• Laag opleidingsniveau
• Hoog opleidingsniveau

Literatuur en copyright

Translated and adapted with permission of the Publisher from the NEO Personality Inventories by P.T. Costa & R.R. McCrae, USA.

© 2010 Psychological Assessment Resources, Inc. 16204 N. Florida Ave., Lutz, FL 33549. All rights reserved.

Nederlandse bewerking: © 2014 Hogrefe Uitgevers BV

De gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Licentiekosten

€ 12,50

per afname

Voor deze licentiekosten ontvang je een factuur van Hogrefe Uitgevers BV.