Inhoud
DoelgroepVolwassenen – Cognitieve schema’s
DoelDe YSQ-L3a is een niet-genormeerde test. In de schemagerichte behandeling wordt het belang benadrukt van het ontdekken van de oorsprong van problemen in de jeugd en de daardoor aangeleerde disfunctionele schema’s en copingstijlen. Deze vragenlijst brengt in kaart hoe men scoort op alle 16 schema’s. Het ontstaan van de schematherapie van Jeffrey Young is relatief recent en zijn model is nog volop in ontwikkeling. Lag het accent in zijn model aanvankelijk op de disfunctionele schema’s, gaandeweg is de rol van schema-modi prominenter geworden.
AntwoordtypeEen score van boven de 3.0 wordt over het algemeen als significant beschouwd. Het betreft een vrij uitgebreide vragenlijst met 232 vragen van “1 = completely untrue of me” tot “6 = describes me perfectly”.
ScoringDe score wordt bepaald door de somscore van de items te middelen. Sommige items zijn gespiegeld.
SubschalenDe subschalen vertegenwoordigen elk zestien cognitieve schema’s.
Psychometrische gegevens
NormgroepenEr zijn geen normgroepen beschikbaar.
Literatuur en copyright

© 2003 Jeffrey Young, Ph.D., & Gary Brown, Ph.D.

De gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Licentiekosten

€ 0,00