Inhoud
DoelgroepVolwassenen – Persoonlijkheid
DoelDe NPST is ontwikkeld op het moment dat de Amerikaanse uitgever van de MMPI het standpunt innam dat het gebruik van verkorte uitgaven niet langer werd toegestaan (2004). Zodoende is getracht een vervanger te construeren voor de Nederlandse Verkorte MMPI (NVM), die tot de top drie van meest gebruikte tests in Nederland behoorde. De NPST meet drie van de vijf persoonlijkheidsfactoren uit de NVM (negativisme, ernstige psychopathologie, somatisering). De “verlegenheidsschaal” uit de NVM is een parallelle test van de Sociale Inadequatie schaal van de NPV; de extraversieschaal hangt samen met andere extraversie maten.
AntwoordtypeDe test bestaat uit ‘Juist – ? – Onjuist’ vragen.
Scoring0, 1 of 2
SubschalenDe NPST heeft de volgende subschalen:
• NEG: Negativisme
• PSY: Ernstige psychopathologie
• SOM: Somatisering

Psychometrische gegevens
AlgemeenDe interne consistentie van de subschalen is (zeer) bevredigend, evenals de test-hertestbetrouwbaarheid. De begripsvaliditeit is voldoende en er is onderzoek gedaan naar de voorspellende validiteit van de NPST schalen op depressie en rouw, persoonlijkheidsstoornissen en burn-out.
NormgroepenDe NPST heeft de volgende normgroepen:
• Normalen (mannen vs. vrouwen)
• Psychiatrische patiënten (mannen vs. vrouwen)
• Eerstelijnspatiënten (mannen vs. vrouwen)
Literatuur en copyright

Luteijn, F., Barelds, D.P.H. (2003). Handleiding NPST. Amsterdam: Hartcourt assessment B.V.

© 2003 Hartcourt Assessment B.V., Amsterdam, The Netherlands

Deze gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever Pearson te Amsterdam. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Handleiding
Licentiekosten

€ 2,61

per afname