Inhoud
DoelgroepKind en jeugd 9 tot 16 jaar – persoonlijkheid
DoelDe NPV-J-2 meet vijf persoonlijkheidseigenschappen die zowel in de behandelpraktijk als in de professionele sfeer van nut zijn. Veranderingen tegenover de NPV-J betreffen het verwijderen van oud of moeilijk taalgebruik, het toevoegen van meer andersom geformuleerde items en aanpassing van het ongelijk aantal items bij Inadequatie en Sociale Inadequatie. Alle subschalen bestaan nu uit 20 items.
AntwoordtypeDe NPV-J-2 bevat 100 vragen die met “Ja – ? – Nee” beantwoord kunnen worden (score: 0, 1 of 2).
ScoringDe score wordt bepaald door de somscore van de items te middelen. Sommige items zijn gespiegeld.
SubschalenDe Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst maakt onderscheid in vijf schalen:
• IN: Inadequatie
• VO: Volharding
• SI: Sociale Inadequatie
• RE: Recalcitrantie
• DO: Dominantie
Psychometrische gegevens
AlgemeenDe stabiliteit is hoog. De resultaten uit het validiteitsonderzoek steunen in sterke mate de begripsvaliditeit.
NormgroepenVerschillende normscores zijn beschikbaar voor patiënten en de normale populatie op basis van geslacht.
Literatuur en copyright

© D.P.H. Barelds, F. Luteijn, H. van Dijk.

© 2013 Stichting Werkgroep Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst, Boom test uitgevers, Amsterdam

Deze test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever Boom test uitgevers te Amsterdam. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Handleiding
Licentiekosten

€ 4,94

per afname