Inhoud
DoelgroepOuders van jeugdigen van 0 tot en met 18 jaar – opvoedingsbelasting
DoelDe OBVL is ontwikkeld als aanvulling op de gangbare diagnostiek en evaluatie en meet vijf aspecten van opvoedingsbelasting. Opvoedingsbelasting wordt gedefinieerd als “de moeilijkheden (ervaren stress) die voortkomen uit de verantwoordelijkheden die het ouderschap met zich mee brengt” (Deater-Deckerd, 1998).
AntwoordtypeDe vragenlijst bestaat uit 34 uitspraken waarbij de ouder/verzorgende kan aangeven in hoeverre hij/zij het met de uitspraak eens is. De antwoordmogelijkheden zijn: ‘klopt helemaal niet’, ‘klopt een beetje’, ‘klopt behoorlijk’ en ‘klopt helemaal’.
ScoringDe score wordt bepaald door de items op te tellen. Sommige items zijn gespiegeld. Een hoge score wijst op een hoge opvoedingsbelasting.
SubschalenDe opvoedingsbelastingvragenlijst maakt onderscheid in vijf schalen. De eerste twee schalen betreffen de ouder-kind relatie. De laatste drie schalen bevatten items die de opvoedingsvaardigheden kunnen beïnvloeden.
• Problemen opvoeder-kindrelatie
• Problemen met opvoeding
• Depressieve stemmingen
• Rolbeperking
• Gezondheidsklachten
Psychometrische gegevens
AlgemeenOnderzoekt wijst uit dat de betrouwbaarheid van de OBVL goed is en de begripsvaliditeit wordt empirisch ondersteund.
NormgroepenVerschillende normscores zijn beschikbaar op basis van de leeftijd van het kind (0-3, 4-11 en 12-18).
Literatuur en copyright

Veerman, Vermulst, Kroes, De Meyer & Nguyen, 2012. Vragenlijst Gezinsfunctioneren voor Ouders. Nijmegen, Nederland: Praktikon

© 2011, Praktikon bv, Nijmegen.

Licentiekosten

€ 1,33

per afname