Inhoud
DoelgroepKind en Jeugd – Ouder-kind relatie
DoelDe OKIV-R is een zelfbeoordelingsvragenlijst waarmee men de verhoudingen tussen ouders en kinderen van 8-18 jaar kan bepalen. Er wordt gevraagd naar concreet gedrag, opvattingen en affect tussen ouder en kind. Er zijn verschillende versies beschikbaar:
• OKIV-R-KOM (Kind over Moeder)
• OKIV-R-KOV (Kind Over Vader)
• OKIV-R-M (Moederversie)
• OKIV-R-V (Vaderversie)
AntwoordtypeDe vragenlijst bestaat uit respectievelijk 21 stellingen voor de Ouderversie en 25 stellingen voor de Kindversie. De antwoorden worden gescoord op een 5-puntsschaal waarbij men kan aangeven in hoeverre de stelling van toepassing is of hoe vaak het genoemde gedrag voorkomt.
ScoringDe score wordt bepaald door de antwoorden op de vragen op te tellen. Bepaalde antwoorden worden gespiegeld, zodat een hogere score zich vertaalt in een betere ouder-kind verhouding. Hoe hoger het quintiel waarin de score valt, hoe positiever de score. Hoe lager het quintiel, hoe negatiever de score.
Subschalen• Conflicthantering
• Acceptatie
• Totaal
Psychometrische gegevens
AlgemeenDe OKIV-R heeft een hoge interne consistentie en test-hertestbetrouwbaarheid.
NormgroepenEr zijn meerdere normgroepen beschikbaar waarbij gedifferentieerd wordt op basis van populatie (normaal/klinisch) en respondent type (kind over moeder/vader en vice versa).
Literatuur en copyright

Lange A. (2001). De Ouder-Kind Interactie Vragenlijst – Revised Verantwoording en handleiding. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

©2001 Prof. dr. A. Lange, Amstelveen.

Deze gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Handleiding
Licentiekosten

€ 3,95

per afname