Inhoud
DoelgroepVolwassenen – Symptoominventarisatie
DoelDe OQ-45 meet niet alleen lichamelijke klachten maar ook algemeen functioneren.
AntwoordtypeEr zijn 45 vragen die gescoord worden van nooit (0) tot bijna altijd (4), waarbij sommige items gespiegeld zijn.
ScoringDe score wordt bepaald door de somscore van de items te middelen.
SubschalenDe OQ-45 heeft de volgende subschalen:
• Symptomatische Distress (SD): 25 items die betrekking hebben op de meest voorkomende psychiatrische stoornissen zoals depressie, angst, en alcohol/drugsverslaving.
• Interpersoonlijke Relaties (IR): 11 items die het functioneren in relaties met partner, familie en vrienden in kaart brengen.
• Sociale Rol (SR): 9 items die het functioneren op school, werk en vrije tijd meten.

NB: In de Nederlandse versie wordt ook de Angst en Somatische Distress schaal onderscheiden (valide).
Psychometrische gegevens
AlgemeenDe OQ-45 is een van oorsprong Amerikaans instrument voor onderzoek naar behandelresultaten, gevalideerd en genormeerd voor het Nederlandse taalgebied. De gevoeligheid voor verandering is heel goed en daarom geschikt voor ROM doeleinden.
NormgroepenPatiënten vs. Normalen
Literatuur en copyright

Jong, K. De., Nugter, A., Pollak, M., Wagenborg, H., Spinhoven, P., & Heiser, W. (2008). De Nederlandse versie van de outcome questionnaire: een cross-culturele validatie. Psychologie en gezondheid, 36, 35-45.

© 1996, 2001 OQ Measures LLC, by Michael J. Lambert, Ph D. en Gary M Burlingame, Ph D.

Deze gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Handleiding
Licentiekosten

€ 0,65

per cliënt