Inhoud
DoelgroepNederlandstalige vrouwelijke sporters van alle niveaus en uit sporten die het slankheidsideaal nastreven (zoals duursporten, esthetische sporten en sporten met gewichtsklassen).
DoelHet is bekend dat vrouwelijke sporters een hoger risico lopen om een eetstoornis te ontwikkelen dan vrouwen die niet sporten. Vroege signalering van eetstoornissen vergroot de kans op herstel. De Vrouwelijke Atleten Screening Tool (VAST) is ontwikkeld om uit te vinden hoe groot het risico is dat vrouwelijke atleten last hebben van eetstoornissen. De diagnose of er sprake is van een subklinische of klinische eetstoornis moet daarna gesteld worden door een professional met expertise in eetstoornissen, bij voorkeur ook met ervaring in de sport.
AntwoordtypeDe VAST heeft 33 items, waarvan 32 items te beantwoorden zijn op een 4-puntsschaal en één item te beantwoorden is op een 2-puntsschaal. De afname duurt tussen de 5 en 10 minuten.
ScoringDe scores van de antwoorden op de items leveren samen een totaalscore op. Aan de hand van de totaalscore krijgt de cliënt een groene, oranje of rode uitslag, waaraan respectievelijk een laag, midden en hoog risico op eetstoornissen is verbonden.
Psychometrische gegevens
AlgemeenDe interne consistentie van de VAST is hoog, dus de betrouwbaarheid van deze vragenlijst is hoog. De inhoudsvaliditeit van de VAST is door professionals uit de sportpraktijk positief beoordeeld. De concurrente validiteit, convergente validiteit en discriminante validiteit van de VAST zijn volgens onderzoek allemaal goed. Het valideringsonderzoek is uitgevoerd bij vrouwelijke sporters tussen 11 en 59 jaar oud. Deze vragenlijst heeft geen COTAN beoordeling.
Literatuur en copyright

McNulty K.Y., Adams C.H., Anderson J.M., Affenito S.G. Development and validation of a screening tool to identify eating disorders in female athletes. Vol. 101, Journal of the American Dietetic Association. 2001. p. 886–92.

van Barlingen J.C., de Bruin A.P. Validatie en Betrouwbaarheid van de Vrouwelijke Atleten Screening Tool (VAST). 2014.

Deze gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming van de auteur. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Handleiding
Licentiekosten

€ 0,85

per afname