Inhoud
DoelgroepKinderen
DoelDe Prestatie Motivatie Test voor Kinderen (PMT-K-2) geeft een beeld weer van de beleving van het kind van de schoolse taken. Indien deze schoolse vaardigheden achterblijven bij de capaciteiten van het kind, kan dit beeld mogelijk hierop een verklaring bieden. De PMT-K-2 is in te zetten bij kinderen vanaf groep 7 tot en met de derde klas van de middelbare school. Het instrument kan ingezet worden op alle schoolniveaus van praktijkonderwijs tot en met gymnasium, met daarbij wel de voorwaarde dat het kind voldoende leesvaardigheid heeft of bij het lezen ondersteund wordt. Daarnaast wordt verondersteld dat het kind de Nederlandse taal voldoende machtig is.
AntwoordtypeDe PMT-K-2 bestaat uit 89 items, te beantwoorden met variërende meerkeuze antwoorden.
ScoringDe score wordt bepaald door de score van de items op te tellen. De maximale score op een item betreft 1 en de minimale score op een item betreft 0.
SubschalenEr zijn vier subschalen:
• Prestatiemotivatie (P; 34 items)
• Negatieve faalangst (F-; 14 items)
• Positieve faalangst (F+; 18 items)
• Sociale Wenselijkheid (SW; 23 items).
Psychometrische gegevens
AlgemeenOnderzoek wijst uit dat het gros van de waarden van Cronbach’s alfa op de schalen boven de .80 uitkomen, waarmee de interne consistentie van de schalen goed te noemen is. Ook de test-hertest resultaten correleren over het algemeen hoog met elkaar.
NormgroepenEr zijn normgroepen voor jongens en meisjes in het primair onderwijs en jongens en meisjes in het voortgezet onderwijs.
Literatuur en copyright

© Hubert J.M. Hermans / 2019 Pearson, Amsterdam, The Netherlands.

De gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever Pearson te Amsterdam. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Handleiding
Licentiekosten

€ 4,44

per afname