Inhoud
DoelgroepOuders van kinderen van 4 tot en met 12 jaar
DoelDe Nederlandse Sensory Profile (SP-NL) biedt een methode om sensorische informatieverwerking van een kind te meten. De SP-NL is een Oudervragenlijst op basis van oordelen. Elk item beschrijft de reacties van een kind op diverse sensorische ervaringen. De ouder of verzorger die dagelijks contact met het kind heeft, vult de vragenlijst in door de frequentie te noteren waarmee die gedragingen voorkomen.
AASPHet verschil tussen de SP-NL en de Adolescent / Adult Sensory Profile (AASP):
• In tegenstelling tot de SP-NL, dat een vragenlijst voor ouders is, is de vragenlijst van de AASP bedoeld voor zelfbeoordeling.
• De scoreschaal voor de twee instrumenten is verschillend – in de SP-NL betekent een hoge score van 5 (Nooit) dat het kind de eigenschap minder vertoont, terwijl in de AASP een hoge score van 5 (Bijna altijd) betekent dat de persoon de eigenschap meer vertoont. Het berekenen van de score is op die manier opgezet omdat hij overeenkomt met de meeste meetinstrumenten voor mensen van 10-65+ jaar die een hogere score gebruiken om een grotere aanwezigheid van het te meten begrip aan te tonen.
• De SP-NL wordt samengevat in sectiescores op de gebieden Sensorische prikkelverwerking, Modulatie en Sociaal/Emotionele responsen, en in factorscores. De AASP wordt samengevat in enkel de kwadrantscores – Gebrekkige registratie, Prikkels zoekend, Sensorische gevoeligheid en Prikkels vermijdend.
AntwoordtypeDe SP-NL bestaat uit 125 items die de reacties van een kind op zijn dagelijkse sensorische ervaringen beschrijven. De vragenlijst wordt ingevuld door de frequentie van een reactie (Bijna nooit, Zelden, Af en toe, Vaak, Bijna altijd) op verschillende sensorische ervaringen aan te geven.
ScoringDe scores die getoond worden, zijn ruwe scores met bijbehorende kwalificaties (Veel minder dan anderen, Minder dan anderen, Vergelijkbaar met anderen, Meer dan anderen, Veel meer dan anderen).
SubschalenDe hoofdschalen of hoofdkwadranten die gemeten worden zijn:

• Kwadrant: Gebrekkige registratie
• Kwadrant: Prikkelzoekend
• Kwadrant: Gevoeligheid voor prikkels
• Kwadrant: Prikkelvermijdend

Verder worden er nog een aantal subschalen gemeten:
A. Verwerking van auditieve prikkels
B. Verwerking van visuele prikkels
C. Verwerking van vestibulaire prikkels (evenwicht)
D. Verwerking van tactiele prikkels (tast)
E. Gedrag op basis van informatie uit meerdere zintuigen
F. Oraal sensorische informatieverwerking
G. Sensorische informatieverwerking m.b.t. uithoudingsvermogen/tonus
H. Modulatie m.b.t. lichaamshouding en beweging
I. Modulatie van beweging die het activiteitsniveau beïnvloedt
J. Modulatie van sensorische input die emotionele reacties beïnvloedt
K. Modulatie van visuele input die de emotionele reacties en het activiteitsniveau beïnvloedt
L. Emotionele/sociale reacties
M. Gedrag als resultaat van sensorische informatieverwerking
N. Reuk en wisseling van activiteiten

Psychometrische gegevens
AlgemeenDe waarden van Cronbach’s alfa liggen voor de vier kwadranten bij alle drie de leeftijdsgroepen boven de .80. Hiermee is de betrouwbaarheid van de kwadraten goed te noemen.
NormgroepenEr zijn 3 normgroepen beschikbaar:
• Kinderen 4-5 jaar
• Kinderen 6-10 jaar
• Kinderen 11-12 jaar
Literatuur en copyright

Dunn, W. (1999). Sensory Profile Manual

© 2006 by NCS Pearson, Inc. Translated and adapted with permission. All rights reserved. Nederlandse uitgave: Rietman, A., Pearson Benelux B.V.

De gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Handleiding
Licentiekosten

€ 3,29

per afname