Inhoud
DoelgroepVolwassenen – Zelfwaardering
DoelDe RSES is ontwikkeld om zelfwaardering te meten.
AntwoordtypeDe RSES bestaat uit 10 items die worden gescoord op een 4-puntsschaal lopend van ‘helemaal akkoord’ tot ‘helemaal niet akkoord’.
ScoringDe antwoorden op de vragen worden opgeteld, nadat de score op de items 2, 5, 6, 8, en 9 is omgekeerd. De cut-off scores zijn als volgt: 0-15 = Laag zelfbeeld, 15-25 = Normaal zelfbeeld, 25-30 = Hoog zelfbeeld.
Subschalenn.v.t.
Psychometrische gegevens
AlgemeenOnderzoek wijst uit dat de RSES een hoge consistentie en stabiliteit vertoont. Ook is de concurrent-, construct-, en predictieve validiteit van de RSES hoog.
NormgroepEr is één algemene normgroep beschikbaar.
Literatuur en copyright

Rosenberg, M., (1979). Conceiving the self. New York: Basic Books.

Licentiekosten

€ 0,00