Inhoud
DoelgroepVolwassenen – Sociale Angst
DoelDe SAS is ontwikkeld om sociale angst te meten. De vragen verwijzen naar sociale situaties waarin men opvalt, beoordelingssituaties, nieuwe en onverwachte situaties en gezelligheids- en informele contactsituaties.
AntwoordtypeDe SAS is een uni-dimensionele vragenlijst, bestaande uit 24 items die op een 5-puntsschaal worden gescoord van 0 tot 4 (maximum totaalscore 96) in de antwoordcategorieën “dat is beslist zo” tot “dat is beslist niet zo”.
ScoringEr wordt gebruik gemaakt van een totaalscore en sommige items worden gespiegeld. De uitslag wordt weergegeven als “normaal”, “sociaal angstig” of “zeer sociaal angstig”.
Psychometrische gegevens
NormgroepEr is geen normgroep beschikbaar.
Literatuur en copyright

Willems, L.F.M., Tuender-de Haan, H.A., & Defares, P.B. (1973). Een schaal om sociale angst te meten. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 28, 415-422.

© 1973 Willems,L.F.M., Tuender-de Haan, H.A., & Defares, P.B.

De test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Licentiekosten

€ 0,00